A Famíliatészta Kft. HONLAPJÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A Famíliatészta Kft., mint Adatkezelő, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.
Az Famíliatészta Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait a Famíliatészta Kft. kezeli.
A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 5650 Mezőberény, Hajnal utca 6.
E-mail címünk: info@familiateszta.hukezeli
Webcímünk: https://familiateszta.hu
Telefonszámunk: +36 66 352 686

Az adatkezelések alapadatai:

Célja  Jogalapja  Kezelt adatok  Időtartama Érintettek köre
– A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, 
– a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, 
– a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,
– a látogatottság mérésére, 
– statisztikai célok
 Az Érintett hozzájárulásos érdeke GDPR 6. cikk (1) a) – IP cím 
– a látogatás időpontja 
– a meglátogatott aloldalak adatai,
– az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
 1 hónap A honlap látogatói

 – Regisztráció a honlapon,

– a látogatóknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása,

– értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

 Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a) – vezetéknév, keresztnév
– születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
– e-mail cím
a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig A honlapon regisztrálók
– Webáruházi szolgáltatások igénybevétele 
– A megrendelések kezelése és teljesítése,
szerződés (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, – teljes név, telefonszám és e-mail cím, 
– az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),
A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év. A webáruházban rendelők, vásárlók.
– A vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése jogi kötelezettség (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §). – fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),
– egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel, 
– kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) 
– számlázási név, természetes személy esetén teljes név, 
– az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)
– számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).
A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.  
– Hírlevél küldése
– Ügyféllel kapcsolattartás, értesítés új akciókról, új termékekről.
Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a)    – teljes név,
– e-mail cím
Hírlevélről történő leiratkozásig Hírlevél küldését kérők.
– Nyereményjáték
– Az adatkezelő megítélésének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával
vásárlók elégedettségének növelése
– hozzájárulás
– jogi kötelezettség
– teljes név
– e-mail cím
– telefonszám
– lakcím
– résztvevők esetében a játék befejezéséig
– nyertesek esetében 8 évig
A nyereményjátékban részvevők
– Ügyintézés, panasz
– Észrevételre, panaszra válaszadás
jogi kötelezettség – teljes név
– e-mail cím
– telefonszám
– levelezési cím
– egyéb személyes üzenet
5 évig Bejelentő, panaszos ügyfelek

Hozzájárulását bármikor és ingyenesen visszavonhatja és az Adatkezelő törli adatait.
Az személyes adatok megadása nem kötelező. Amennyiben nem adja meg adatait az adatkezelő nem tudja figyelembe venni pályázati szándékát.

 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha webáruházunkban vásárolni szeretnének. illetve időszakos, nyereményjátékban részt venni kívánnak
A webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsoljuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 
Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,   az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 

Kinek továbbítjuk az adatait?
Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Legfeljebb hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe? 
Az érintettek adatait kezelő adatfeldolgozók az alábbi táblázatban tekinthetők meg.
Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

 

NÉV ELÉRHETŐSÉG TEVÉKENYSÉG
Livestudio Digital Kft. 5600 Békéscsaba, Árpád sor 40/1.
kapcsolat@livestudio.eu
+36 30 / 360 9350
honlap üzemeltetése

WebHostIcon Tárhely- és

Domain Szolgáltató Kft.

2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.
+36 30 598 7210
https://webhosticon.hu/
tárhely szolgáltatás

Magyar Posta Zrt.

Gyűjtőszállítás.hu Kft

Budapest 1540. 
ugyfelszolgalat@posta.hu
2013. Pomáz Sólyom u.10.
info@gyujtoszallitas.hu
kiszállítás
Fenestra Kft. 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 3.
info@euconto.hu
 +36 66 441 766
könyvviteli, adóügyi szolgáltatás

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?
A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.
Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. 
A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.
Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.
A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.
Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az érintett 1 hónapon belül értesül.
Az érintett kérelmét az adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.
Az érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó. 
Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett) vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
Ilyen esetben az adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:
a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:
–    az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről
–    az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 
–    az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor
–    az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor
–    az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről
b.) Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.
c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. 
A z Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte. 
d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.
Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását
– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben
e.) az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.     Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu          Web: http://naih.hu